Werkverdeling

Klaas Willem hielp steeds meer bij de werkverdeling en ging vervolgens ook leiding geven aan de frezers. Daar vormde hij een team met Sjoerd Visser die de draaierij aanstuurt.

Die samenwerking verdiepte zich toen Klaas Willem en Sjoerd daarnaast ook samen inkoop, planning en werkvoorbereiding gingen regelen. Ze vormden samen een goed geolied team en hadden ook veel lol samen. Klaas Willem had contact met zowel leveranciers als klanten en velen van u zullen hem ook regelmatig gesproken hebben.

Uiteraard vinden we het bijzonder jammer dat Klaas Willem ons gaat verlaten, maar we gunnen hem ook van harte de nieuwe mogelijkheid die zich voor hem aandiende.
Onze dienstverlening gaat gewoon door. We hebben een nieuwe collega gevonden in Jente van der Weijde die eerst de leiding van de frezerij op zich gaat nemen. Klaas Willem is bereid ons nog enige uren te ondersteunen voor een korte periode. Zijn taken worden verder voorlopig waargenomen door Sjoerd Visser en Hilbrand Pierik tot Jente zich verder heeft ingewerkt.

We wensen Klaas Willem een heel veel succes en bedanken hem voor zijn grote inzet en betrokkenheid en het werk dat hij bij ons verzet heeft. Daarmee heeft hij ons bedrijf verder helpen ontwikkelen.

Hilbrand en Madeleine Pierik
Joure, december 2020