OOM boekt goede resultaten met bedrijven en werknemers in de techniek: steeds meer metaalbedrijven zijn professioneel bezig met opleiden en ontwikkelen en het aantal werknemers dat cursussen volgt stijgt. Toch zijn de activiteiten van OOM niet altijd even bekend in politiek Den Haag en dat is zonde, want beide hebben dezelfde doelstellingen: geen arbeidstekorten in de techniek, versterking van het mkb en een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Om die reden nodigde OOM Anne-Wil Lucas – die in de Kamer onder meer opkomt voor de belangen van mkb-ondernemers en de technieksector – uit om eens met eigen ogen te komen bekijken hoe een roc en een bedrijf in de regio zich inzetten voor meer en betere vakmensen.

Uitleg en rondeleiding

Het werkbezoek startte bij roc Friese Poort in Sneek. Hier kreeg Lucas uitleg over de invulling van de techniekopleidingen. Ook sprak zij met studenten die leren voor onderwijsassistent. Zij verdiepen zich binnen hun opleiding in de toepassingsmogelijkheden van techniek, om zo de passie voor het vak te kunnen overbrengen op basisschoolleerlingen. Daarna kreeg Lucas een rondleiding bij Warnier Precisiemetaal in IJlst. Eigenaar Hilbrand Pierik heeft als ondernemer een eigen visie op het belang van opleidingen en de betrokkenheid van personeel. Zo nam hij onlangs bijvoorbeeld een 61-jarige aan en bood hem de mogelijkheid zich bij te scholen.

Geïnteresseerd

Tijdens het werkbezoek toonde Lucas zich zeer geïnteresseerd. Ze stelde veel vragen en maakte aantekeningen. ‘We zijn er denk ik in geslaagd om haar op de hoogte te brengen van het belang van ons werk’, vertelt adjunct-directeur van OOM Frans Bothof. ‘Ook hebben we haar verteld hoe snel en transparant wij aanvragen voor regelingen kunnen verwerken, wat ervoor zorgt dat je met bedrijven niet over de hoogte en de condities van de bijdrage hoeft te praten maar snel in gesprek kunt gaan over opleiding en ontwikkeling. We hebben het voorstel gedaan de overheidsregeling wva (afdrachtvermindering onderwijs), die binnenkort wordt omgezet naar een subsidieregeling, bij ons onder te brengen. Ze vond dit een goed idee en komt erop terug.’ Wat OOM betreft smaakte dit werkbezoek naar meer. Wellicht zullen dus in de toekomst soortgelijke bezoeken worden geïnitieerd.

Tweets

Tijdens het werkbezoek van Anne-Wil Lucas is druk getwitterd. Wilt u de tweets nalezen, kijk dan op Twitter en zoek op #opbezoekindemetaal.