Vanaf 2006/2007 is er steeds een ploegje scholieren/studenten geweest die op zaterdagochtend en in de schoolvakanties kwam werken. Meestal jongens die vanuit hun opleiding bij ons stage kwamen lopen en daarna bleven. Het gaf hen een bijbaan met ervaring in hun toekomstige vakgebied en resulteerde vaak in een voorsprong ten opzichte van medestudenten. En wij vonden het heel leuk om zo met jonge mensen te werken. De jongens hadden niet een vaste machine, maar leerden meerdere machines bedienen en waren daardoor breed inzetbaar.

De samenstelling van de zaterdagploeg bleef vaak een jaar of 3, 4 vrijwel gelijk, soms nog langer. Daarna brak vaak een moment aan om een nieuwe stap te maken. Enkele jongens zijn na afronding van hun opleiding en ev. vervolgopleiding bij ons in vaste dienst gekomen, zoals indertijd Sietse en Klaas Willem. Anderen zijn bijv. als ontwerper aan de slag gegaan met een schat aan ervaring over maakbaarheid van producten.

Bijzondere sfeer

Op de zaterdag hing er een andere sfeer. Gemoedelijk, gezellig haast; de druk was van de ketel. Er was geen sprake van de hectiek waar je door de week mee te maken hebt. Op de zaterdag kon even afgemaakt worden waar je niet aan toegekomen was, of een voorschot op een drukke week genomen worden. Je kon een speciaal project pakken, machines verplaatsen, machineonderhoud plegen, enz.

Er werd veel gedaan aan kennisoverdracht, maar ook zaken m.b.t. bedrijfsvoering en strategische keuzes werden besproken en toegelicht. De jongens die er al langer werkten en inmiddels vervolgopleidingen volgden, gaven zelf ook input waar wij weer van leerden. Of de jongens die inmiddels een vaste baan hadden maar nog even aan de zaterdagploeg bleven deelnemen omdat er zo’n goeie sfeer hing en je er zoveel leerde. Evenals Wilco, met al jaren een vaste baan in een aanverwante technische sector, maar die vanwege de gezelligheid nog trouw iedere zaterdag van de partij was en die ook zijn eigen specialiteit had ontwikkeld. Het was leuk en leerzaam voor iedereen! Ja, wij gaan het ook zeker missen..

Bedankt

Daarom alle jongens die (nu en in het verleden) deel uitgemaakt hebben van de zaterdagploeg: BEDANKT!

Bartle en Jurjen; jullie zijn bezig met de afronding van jullie vervolgopleiding en dat gaat zeker goed komen! Wilco, jij ook bedankt voor jouw input. Heel veel succes allemaal; het ga jullie goed! Bartle en Wilco zullen we zeker ook nog vaker zien. Tot ziens!

Hilbrand en Madeleine Pierik
Joure, februari 2021